Ezúton tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy Magyarország Iszlámábádi Nagykövetsége további bejelentésig kizárólag az alábbi konzuli szolgáltatásokat üzemelteti:

  • magyar állampolgárok sürgős útlevél és e-személyi igazolvány kérelmei
  • gyermek születésének hazai anyakönyvezése és az ehhez kapcsolódó házasság hazai anyakönyvezése, valamint útlevélkérelem
  • diplomáciai mentességet élvező személyek vízumkérelmei
  • vízumkérelem átvétele olyan személyektől, akiknek beutazása összhangban áll Magyarország nemzeti/gazdasági/válságkezelési érdekeivel
  • EGT-állampolgár családtagja által benyújtott vízumkérelmek, amennyiben a szabad mozgáshoz való jog megilleti
  • Aláírás hitelesítés kizárólag rendkívül indokolt esetben

Jogorvoslati kérelmek kivételével minden ügyintézéshez előzetes időpontfoglalás szükséges (emailen: reservation.isl@mfa.gov.hu).

A jogorvoslati kérelmeket a konzulátus rendes eljárásrend keretében - de a járványügyi helyzetre tekintettel elsősorban email (consulate.isl@mfa.gov.hu) útján - átveszi. A kérelem beérkezését követően az ügyfél írásban kap tájékoztatást a fellebbezési díj megfizetésének módjáról.

Harmadik országbeli állampolgár Magyrországra kizárólag egyéni méltánylás alapján léptethető be. Egyéni méltánylásra okot adó körülmény esetén a 291/2020 Korm. rend. 4.§-a szerint illetékes rendőri szerv előzetesen engedélyezi a belépést. A beutazásra jogosító érvényes okmányok (vízum, tartózkodási engedély, letelepedési engedély, stb.) tulajdonosai méltányossági kérelmüket kizárólag elektronikus úton és magyar nyelven terjeszthetik elő az alábbi linken: http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/meltanyossagi-kerelem-magyarorszagra-torteno-beutazashoz

Az egyéni felmentés beszerzéséről a kérelmezőnek magának kell gondoskodnia, annak elbírálása kizárólag a meghatározott rendvédelmi szerv hatásköre, nagykövetségünk ebben segítséget nyújtani nem tud. Mindazonáltal méltányolható körülménynek számíthat a viszgakötelezettség teljesítése, sürgős orvosi kezelés, stb. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nagykövetségre (és a konzuli részlegre) történő belépés előfeltétele kézfertőtlenítés és az arcot elfedő maszk viselése. Utóbbi az ügyfél személyes felelőssége, a külképviselet maszkot biztosítani nem tud. Amennyiben az ügyfél maszkot nem visel és a beléptetést megelőzően beszerezni sem tud, a belépése megtagadásra kerül!